Srpski pravoslavni manastir GRABOVAC, 1587. (Graboc - Hungary)

Audio: Bora Dugić - Tren