Manastiri Fruške Gore

Grgeteg, Krušedol i Sremski Karlovci

Audio: Bora Dugić - Suton