Manastiri Fruške Gore:
Grgeteg, Krušedol i Sremski Karlovci

Audio:Bora Dugić - Suton